Saksliste til årsmøte 2018

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Til medlemmer i Troll Karateklubb Bushido

Oslo, 21.2.2018

Sakliste for årsmøte i Troll Karateklubb Bushido

Styret viser til innkalling til årsmøte publisert på klubbens websider 11.1.2018.

Årsmøtet avholdes den onsdag 28.2.2018 kl 18.00 på Maliks ved Mortensrud Torg.

 

Saklisten for årsmøtet 2018:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Ingen innkommende saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 To (2) styremedlemmer

13.2 Valgkomité

Dokumentasjon fås ved henvendelse til styret:
– Idrettslagets årsberetning
– Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift
– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling til ny valgkomite

– Regnskap med revisors beretning

– Styrets forslag til budsjett

Med vennlig hilsen

styret i Troll Karateklubb Bushido


Vinterferie uke 8 – Trolls trenere har fri

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Hei alle utøvere og foresatte

Uke 8 er vinterferie i Oslo, og alle trenere i Troll har fri. Det betyr at det ikke er noen organisert trening. Men for de av dere som har adgangskort til Sport&Mosjon så er det mulighet for egentrening.

God Vinterferie til alle utøvere og foresatte.

Vi sees på trening uke 9 som vanlig

 
Årsmøte 2018

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Årsmøte 2018 i Troll Karateklubb Bushido vil bli avholdt onsdag 28. februar kl 18.00 på Maliks ved Mortensrud Torg. Saker til årsmøte må meldes til styret senest onsdag 14. februar.

Hilsen styret i Troll Karateklubb Bushido