Kjære medlemmer og foresatte.

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Vi fortsetter å oppfordre alle om å støtte opp om klubben ved å fortsette innbetalingen av treningsavgiften. Mange klubber har semesteravgift, dvs betaling to ganger pr år. Troll Karateklubb har valgt å fordele treningsavgiften over 12 måneder. Disse pengene går til å dekke våre faste kostnader, som påløper selv om treningene ikke kan tilbys. Vi kan dessverre ikke tilby trening nå  pga. Oslo kommunes Corona tiltak, og har derfor full forståelse for at noen ikke ønsker å fortsette og betale i denne perioden. Vi har derfor laget en løsning som gjør det mulig for den enkelte  å «fryse» medlemskapet  dvs. stoppe avtalegirotrekket eks. f.o.m. Mai  2020 . For å gi oss beskjed om dette, må du fylle ut et skjema «Frys medlemskap» innen 25.april. «Frys medlemskap» finner du under toppmeny – «Bli medlem?» her http://troll-karate.no/frys-medlemskap/

Hvis tiltaket varer lengre og du tenker å fryse f.o.m. juni så må det gjøres før den 25. mai. Frys av medlemskapet gjelder så lenge Corona tiltakene opprettholdes av Oslo Kommune.

De som ikke ønsker å betale for april måned må selv stoppe trekket i sin nettbank før 15.april. De som gjør det, vil ikke få purring på den fakturaen i ettertid. 

Troll ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske og gleder oss til å se dere igjen på trening så fort dette er over. Hilsen Styret i Troll


Kjære medlemmer av Troll karateklubb.

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Norsk idrett står i en krise. Myndighetene fattet på torsdag et gjennomgripende, men nødvendig, vedtak som rammer det norske samfunnet og idretten hardt. All organisert trening, samlinger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Vi må være forberedt på at koronavirussituasjonen kan bli langvarig.

Liv og helse trumfer alle andre hensyn! Det oppfordrer derfor på det sterkeste at vi alle stiller oss lojalt bak vedtaket og gjør alt det vi kan for å hindre smittespredning. Ta hjemmekontor, unngå store folkeansamlinger, og hold avstand til hverandre.

Det oppfordres samtidig alle medlemmer og foreldre om å vise solidaritet med vårt idrettslag Troll Karateklubb som nå står i en svært vanskelig situasjon sammen med 11 000 andre idrettslag. Flere klubber møter umiddelbare økonomiske utfordringer som følge av avlyste arrangementer – for mange, selve bærebjelken i klubbøkonomien. La oss vise den dugnadsånden som bor i oss, som kjennetegner idretten og som hele samfunnet vårt er tuftet på.

Vær raus mot hverandre, og mot klubben som nå opplever en svært vanskelig tid. Ikke krev tilbake startkontingenter, treningsavgifter, eller medlemskontingenter fra klubben når laget har fått et pålegg om å stenge ned aktivitets- og arrangementstilbud. Det kan i verste fall medføre at klubben må legge ned driften, eller dekke inn kostnaden ved høyere treningsavgifter.

NIF jobber nå hardt for å få en oversikt over de totale økonomiske konsekvensene som dette nødvendige vedtaket påfører idretten. Dette arbeidet er godt i gang. Samtidig opplever vi at myndighetene tar situasjonen på alvor og NIF er i en aktiv dialog med regjeringen for å sikre at idretten ivaretas i krisepakkene som nå stables på bena for å hjelpe utsatte næringer og sektorer.

Klubben og styret ønsker alle medlemmer med familie en best mulig tid i møte.

Sportslig hilsen

Styret
Troll KarateklubbAll organisert trening stanses inntil videre

· Kategorisert i Diverse,Siste Nytt med 0 komentarer

Styret i Troll har i kveld besluttet at vi dessverre må innstille all organisert trening med umiddelbar virkning inntil videre. Dette på bakgrunn av oppfordring gitt av Oslo Idrettskrets. Når situasjonen tilsier at det er forsvarlig å igangsette organisert karatetrening igjen vil vi oppdatere på Facebook og vår hjemmeside. Klikk på linken nedenfor for ytterligere detaljer.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/anbefaler-stans-av-all-idrettslig-aktivitet-i-oslo/?fbclid=IwAR3hfiLVk1GlcxpNeJU4rMT3gVNdvzFsT8T1TH7NoaZZokx11TXt8ZhYGqQ